Datum: 6 november      Tijd: Aanvang 19:30

Wijkagent, surveillance agent, grijze BOA, groene BOA wat doen ze allemaal?
Op woensdag 6 november komen de wijkagent en een tweetal BOA’s dit allemaal
uitleggen. Wie doet nou precies wat en waar? En hoe kan je ze bereiken
als je ze nodig hebt? Ook kunnen er vragen gesteld worden aan de wijkagent
en de BOA’s.