Op de informatiebijeenkomst over ’t Huis van Noord van 6 december is de website de lucht in gegaan. Voordat de burgemeester en wethouder de site mochten onthullen, werd er onder de aanwezigen een sterk netwerk gemaakt.

Van meerdere kanten werden bolletjes wol gegooid waarbij de gooier de draad vasthield. Degene die het bolletje ving moest de draad vasthouden en weer doorgooien naar iemand die nog niet met een draad verbonden was. Het was een mooie en verrassende manier om mensen met elkaar te verbinden en oog te hebben voor wie nog niet verbonden was.

Zo willen we in Noord meer met elkaar in verbinding komen en echt oog hebben voor de ander;
zo bouwen we aan een mooi sterk sociaal netwerk.